VIDEOS
2016 - GALERIA LLEONART, BARCELONA
                                                                                               EDICIÓ RICARDO DIEZ">2003 - GALERIA LLEONART - BARCELONA
EDICIÓ MONTSERRAT SASTRE2014 - MUSEU TORRE BALLDOVINA 

 STA COLOMA DE GARMANET
EDICIÓ RICARDO DIEZ
MAR D´OCELLS
EDICIÓ MONTSERRAT SASTRE
2014 - RECULL
EDICIÓ MONTSERRAT SASTRE

1991 - MUSEU DE BADALONA
EDICIÓ RAUL ROMAN1990 - AJUNTAMENT D´AHRENSBURG - ALEMANYA

2007 - ROCK AMB DIANA 
TREBALL AMB FUSTA, CAOBA DEL PERU
EDICIÓ MONTSERRAT SASTRE

1997 - MOSTRA BANC BILBAO VIZCAYA - BARCELONA
EDICIÓ MONTSERRAT SASTRE